گروه : درباره ما / شناسه خبر: 673 / تاریخ انتشار : 1398/01/31

شرح وظایف و ماموریت ها

title

شرح وظایف

1-    تامین نیازهای کاربران و ارائه محصولات و خدمات در محدوده امکانات و توانمندی های مرکز
2-    ایجاد پایگاه ملی داده و اطلاعات گردوخاک و تمرکز در نگهداری، طبقه بندی،       
3-    به هنگام سازی و ارائه خدمات به کاربران در حوزه فعالیتهای مرکز، 
4-    بررسی، شناسایی و ارزیابی داده های موجود در بخشهای مختلف کشور به منظور توسعه و تشکیل پایش گرد و خاک و سیستم موثر هشدار سریع گرد و خاک
5-    بررسی و ارزیابی داده های قابل دسترس در سطح جهانی و مراکز بین المللی برای برطرف شدن نیاز های مرکز به انواع داده،
6-    کنترل کیفی و رفع نواقص داده ها برای اجرای مدلهای مورد نیاز در پایش گردوخاک، 
7-    مطالعه و تعیین درجه و پهنه بندی مناطق مختلف کشوراز پدیده های گرد و خاک
8-    توسعه و ارتقاء پورتال اطلاع رسانی اینترنتی (وب سایت) وشبکه های اجتماعی
9-    ارزیابی ظرفیتهای علمی و تخصصی موجود،
10-     تعریف و برگزاری دوره های آموزش تخصصی مورد نیاز برای شناسایی 
11-    آموزش با استفاده از اینترنت (آموزشی مجازی) و تهیه راهنما و وسایل کمک آموزشی،
12-    همکاری با موسسات تحقیقاتی در سطح کشور به منظور حمایت و پشتیبانی مرکز در انجام وظایف مربوطه
13-    ارتباط و تعامل با کاربران به منظور برسی و تحلیل باز خورد خدمات ارائه شده،
14-     توسعه و ارتقاء همکاری های منطقه ای و بین المللی با کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی به منظور تبادل دانش و فن آوری در چارچوب سیاستهای کلی نظام و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات جاری کشور،
15-    چاپ و انتشار اسناد فنی و تخصصی در سطوح مختلف علمی،
16-     چاپ و انتشار نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده شامل جزوه، بولتن فنی و نشریه علمی و پژوهشی، مجله، کتاب.

اهداف و ماموریت ها
 1- کاهش درجه خطرپذیری و آسیب پذیری بخشهای مختلف جامعه در مقابل رخداد گرد و خاک، کاهش آثار آن
2- تجمیع سازی و بهره گیری لازم از علوم و دانش فنی همراه با استفاده از فن آوری های  سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و همچنین انواع داده و اطلاعات برای اجرای سامانه های پایش ، پیش آگاهی و هشدار 
3-  ارائه پیش آگاهی و هشدار به هنگام و قابل اعتماد در خصوص پدیده گرد و خاک و انجام هماهنگی و اقدام لازم برای کاهش آثار مخرب آن
4- ظرفیت سازی و انتقال علوم و فن آوری های مورد نیاز کشور در چارچوب اهداف و شرح وظایف مرکز از طریق حمایت ، مشارکت و اجرای مطالعه و پژوهش های  توسعه ای و کاربردی.

خط مشی مرکز
1-  کاهش آثار زیانبخش  بلایای  جوی اقلیمی و حفاظت از جان و مال مردم در مقابل آنها
2-  کاهش هزینه های کشور با اطلاع رسانی مناسب و هشدار به موقع
3-   شفافیت و اطلاع رسانی به موقع به آحاد جامعه و مسئولین محترم کشور
4-  ارتقاء ظرفیت تصمیم سازی مدیران ارشد  کشور
6-   کمک تحقق توسعه پایدار
8-  ارتقاء جایگاه سازمان هواشناسی کشور در مجامع جهانی و بین المللی

radweb.ir